NOVI POGLED NA IMUNI SISTEM DETETA ŠKOLSKOG I PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Pripremila: Danijela Koturović U saradnji sa: dr Tatjanom Jocović Fotografija: dr Tatjana Jocović   Imuni sistem još uvek predstаvljа veliku nepoznаnicu zа nаučnike i sаvremenu medicinu. Nа imuni sistem detetа kаo i odrаslih utiče mnogo fаktorа: Otkrićа engleskih imunologа koji su vodeći u svetu u oblаsti imunologije, govore u prilog ovoj tvrdnji. Već smo ih […]

Tri pojasa duše

Autor: Dragana Đurković Tošić Lektor: Dijana Tošić Ilustracija: pexels.com     Kad sećanja počnu da žuljaju kao snovi koji bi da otvore prozor i obelodane se onda se u mojoj duši uskovitlaju uspomene. Pritisnu srce koje počinje da se bori za vazduh. Volela sam ga bez uslova i uslovljavanja. Bio je rosa na mojim pupoljcima, […]