Adolescentna percepcija granica nacionalizma i šovinizma

Autor ovog rada dr Miloš Gostiljac, odobrio objavu ovog teksta. Medicinski rad objavljen na Kongresu pedijatrije 2014. godine sa Međunarodnim  učešćem specifičnosti neotkrivenih dilema i tajni vezanih za mentalitet i bliska istorijska zbivanja zavređuju pažnju samom činjenicom o pokušaju analize stanja svesti adolescenta. Rad je imao zapaženu ulogu i skrenuo pažnju naročito u sferi međunacionalnih […]