Čajanka za duše iz tamnog vilajeta

Autor: dipl. filolog Dijana Tošić Ilustracija: Dijana Tošić   Odavno smo navikli da Tamara Kučan tematsko-motivsku strukturu svojih romana stavlja u okvir ljubavne dimenzije, ispod koje leži temeljno i iscrpno istraživanje. Za današnje društvo i urbano vreme, dubina tema koju iznosi je nažalost i dalje veliki tabu. Stoga, ova mlada Beograđanka otvoreno i glasno progovara […]