Veza između emocija i hrane

Piše: Verica Đokić, diplomirani politikolog i diplomirani lekar prirodne medicine   Veza između emocija i hrane kreira se još u detinjstvu, a kasnije preslikava i prenosi kroz celu životnu dob. Najčešća negativna osećanja “uvezana” sa jelom su: bes, strah, nemir, uzbuđenje, osećaj krivice, nesigurnost i potiskivanje reakcija. Amerikanci imaju jedan sjajan izraz – “Emotional eater”. […]